Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

The Journal of International Social Research

Cilt: 8 Sayı: 38                    Volume: 8 Issue: 38

Haziran 2015                      June 2015

www.sosyalarastirmalar.com

“BELLEĞİN KIŞ UYKUSU” VE “ISSIZLIĞIN ORTASI” ADLI ROMANLARDA BELLEK

MEMORY IN THE NOVELS THAT NAMED “BELLEĞİN KIŞ UYKUSU” AND “ISSIZLIĞIN ORTASI”

Derya KILIÇKAYA

Yazının tamamını pdf dökümandan buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.