Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – Haziran 2015

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

The Journal of International Social Research

 

Cilt: 8 Sayı: 38                    Volume: 8 Issue: 38

 

Haziran 2015                      June 2015

 

www.sosyalarastirmalar.com

 

“BELLEĞİN KIŞ UYKUSU” VE “ISSIZLIĞIN ORTASI” ADLI ROMANLARDA BELLEK

 

MEMORY IN THE NOVELS THAT NAMED “BELLEĞİN KIŞ UYKUSU” AND “ISSIZLIĞIN ORTASI”

 

Derya KILIÇKAYA

 

Yazının tamamını pdf dökümandan buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.